Psychosomatische fysiotherapie en haptonomie

Psychosomatische fysiotherapie en haptonomie zijn bedoeld voor mensen die stressklachten, spanningen, of psychische problemen hebben en hierdoor ook lichamelijke klachten ervaren, bijvoorbeeld pijn, slapeloosheid, vermoeidheid, slechte concentratie, verkeerde ademhaling of niet lekker in het vel zitten. Doel van de therapie: inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en deze oplossen of er anders mee leren omgaan.

De psychosomatische fysiotherapeut, heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid.
Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.
De oorzaak kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Dit zijn fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting, in relatie tot de omgeving. De fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten, bij de behandeling betrokken worden.
Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.
De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Gemma Leenders.