Vergoedingen

Vergoedingen voor fysiotherapeutische behandeling vinden altijd plaats vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering. Voordat de eerste afspraak plaatsvindt is het dan ook verstandig dat u uw polis raadpleegt om te controleren of u aanvullend verzekerd bent. Het aantal behandelingen dat uw aanvullende zorgverzekering vergoedt is zeer verschillend. Voor meer informatie kunt u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering raadplegen.

Als u een aanvullende verzekering heeft, worden de kosten door ons direct bij uw verzekering gefactureerd. Indien u niet aanvullend verzekerd bent dan ontvangt u van ons maandelijks een nota voor de verrichte behandelingen. De fysiotherapeuten werkzaam in de praktijk hebben met alle zorgverzekeringen een contract en staan ingeschreven in het register van de beroepsvereniging van fysiotherapeuten, KNGF.

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht ‘Eigen Risico’

Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2013 € 350. In 2014 wordt dit € 360. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u – tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850 euro per volwassene).  Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige eigen risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte eigen risico.

Per verzekeringsjaar is er een eigen risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden, zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen.
Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de
betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.