Zwangerschapshaptonomie

Haptonomie in relatie tot een geboorte.
Ieder mens heeft een gevoel en een gevoelsleven. Via de tastzin en het gevoel zijn mensen in staat om zonder woorden met elkaar te communiceren of in contact te treden. Haptonomie wordt ook wel de leer van de affectiviteit/het gevoelsleven genoemd. In het omgaan met de ongeboren baby kunnen wij al onze affectieve vaardigheden aanspreken. De inhoud van woorden kan nog niet tot het kindje doordringen, maar de ouders kunnen het wel al tijdens de zwangerschap, via de buik van de moeder (o.a. door de handen) laten voelen dat ze geborgenheid en bescherming willen bieden en dat het gewenst is.

De haptonomische begeleiding voor de geboorte.
Aanstaande ouders kunnen voor de geboorte al contact met hun kindje hebben. De moeder van binnenuit via de moederschoot en de vader van buitenaf via de buik(wand). De begeleiding is gericht op het verdiepen van dit contact. Zowel vader als moeder wordt geleerd hun ongeboren kindje te voelen. Zo kunnen ouders met elkaar en met hun kindje in contact komen.
Naarmate de zwangerschap vordert zal het kind meer plaats gaan innemen. De wijze van staan en lopen van de moeder wordt nu ook belangrijker i.v.m. de belasting van haar rug en bekken. Er wordt geleerd hoe je meer ruimte voor het kind in de moederschoot kunt creëren. Ook wordt de moeder geleerd haar kind in het midden te dragen. Dit geeft het kindje meer ruimte en de rug ontlasten en harde buiken verzachten. Gaandeweg wordt naar de geboorte toegewerkt. Uitleg over de verschillende stadia van de bevalling is hier deel van. Tevens is er alle aandacht voor de wensen van de ouders over de plaats waar zij willen bevallen en de houding waarin ze kunnen bevallen. Hen wordt geleerd hoe zij zo goed mogelijk bij elkaar en hun kindje kunnen zijn bij het opvangen van de weeën en bij de geboorte. De moeder wordt zich bewust van haar lichaam; zij wordt zich vertrouwd met haar lichaam dat in korte tijd steeds verandert een leert te luisteren naar de signalen van haar lichaam. Zij leert hoe ze zich kan richten op het verzachten en openen van haar bekkenbodem en het loslaten van het kind. De vader leert hoe hij zijn vrouw kan ondersteunen met de weeën, de pijn en het persen.

De haptonomische begeleiding na de geboorte.
Na de geboorte wordt de ouders aangegeven hoe zij hun kind net als voor de geboorte kunnen aanspreken. De ouders kunnen spelenderwijs hun kindje laten voelen wat het kan zonder meer te verlangen dan waar het kind op dat moment aan toe is. Door het laten voelen van veiligheid en het stimuleren binnen de eigen vermogens, kan ook zo zelfvertrouwen worden bevorderd. Daarnaast is er alle ruimte en aandacht voor de ervaringen van de bevalling en eventuele vragen en problemen van dat moment.

De praktische invulling van de begeleiding.
De begeleiding bestaat in principe uit 6 lessen van één uur. Vijf lessen voor de bevalling en één les erna. De begeleiding is persoonlijk en is per ouderpaar en begint vanaf het moment dat de baby in de buik van buitenaf voelbaar is. Dit is vanaf de 20e tot 24ste week van de zwangerschap.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Gemma Leenders.